TNO Coronatest Antarctica RIVM Afvalwatersurveillance Ultrakort leader 2020 De Haagse Hogeschool 1,5 meter maatregelen Eye Wish TVC